Saponijin tim

Više od stotinu godina poznati smo po svojim robnim markama, ali iza svake od njih stoji tim kreativnih i visokoprofesionalnih ljudi posvećenih postizanju vrhunske kvalitete i prepoznatljivosti naših proizvoda. Naša tradicija, kao i vodeća pozicija u industriji deterdženata Hrvatske te dinamično i izrazito konkurentno tržište tjeraju nas na stalno inoviranje, rušenje postavljenih ciljeva i stvaranje novih, a sve radi ispunjenja očekivanja naših potrošača.

Naše timove stručnjaka čine ambiciozni i iskusni ljudi, otvoreni za stjecanje novih vještina i znanja prijeko potrebnih za razvoj u industriji deterdženata. Naša organizacijska kultura cijeni liderstvo, orijentaciju prema visokim ciljevima i proaktivno ponašanje. U skladu s misijom tvrtke, naši zaposlenici djeluju radi zadovoljavanja potreba potrošača i razvijanja njihove lojalnosti našim proizvodima.

Management

Načela korporativnog upravljanja temelje se na zakonskoj regulativi Republike Hrvatske i usvojenim međunarodnim standardima i direktivama Europske Unije.

Društvo je usvojilo propisana načela i svoju poslovnu strategiju i  temeljne ciljeve rasta i razvoja provodi poštivajući načela Korporativnog upravljanja.

Kodeks korporativnog upravljanja Saponije omogućava transparentnost poslovanja te kvalitetnu zaštitu zaposlenika, dioničara, ali isto tako imenovanih nositelja odgovornih funkcija u Društvu. Korporativno upravljanje ima za cilj stvaranje dugoročne ekonomske vrijednosti za svoje dioničare. U izvršavanju ove misije Uprava i Nadzorni odbor vode računa i o ostalim interesnim skupinama. Nadzorni odbor i Uprava dioničkog društva smatraju da se moraju održavati visoki standardi korporativnoga upravljanja te voditi briga o zaposlenicima, održivom razvoju i očuvanju okoliša.

Usvojena načela temelje se na odgovornom upravljanju, u svrhu uspostave visokih standarda korporativnog upravljanja usmjerenog prema otvorenom, profesionalnom i transparentnom pristupu u odnosima sa svim investitorima i cjelokupnom javnošću, s ciljem daljnjeg razvoja društva po načelima modernog korporativnog upravljanja.

U skladu sa zakonskim odredbama, propisima i pravilima suvremene poslovne prakse te visokih etičkih standarda Uprava uz potporu Nadzornog odbora vodi i upravlja poslovanjem Društva. Glavni je interes Uprave osigurati uspješno poslovanje i napredovanje Društva.

O svom radu Uprava redovito izvještava Nadzorni odbor.

Uprava i Nadzorni odbor podnose izvješća o svom radu na Glavnoj skupštini Društva.

Dioničari na Glavnoj skupštini odlučuju o godišnjim financijskim rezultatima i ocjenjuju politiku poslovanja Uprave te obavljeni nadzor Nadzornog odbora.

Predsjednik Uprave
Ivan Grbešić


Članovi  Uprave

Davor Bošnjaković
Hrvoje Bujan
Marko Mikulić

Prokurist

Filip Grbešić


Predsjednik Nadzornog odbora
Zdravko Pavić

Članovi Nadzornog odbora
Tonćo Zovko
Robert Knezović
Željko Grbačić  (predstavnik radnika)

 

Nadzorni odbor osnovao je Revizijski odbor i Odbor za imenovanja i primitke. Odbori na svojim sjednicama daju preporuke Nadzornom odboru, te mu na taj način omogućavaju donošenje kvalitetnijih odluka o složenijim pitanjima.

Revizijski odbor izvješćuje Nadzorni odbor o ishodu zakonske revizije, prati proces financijskog izvještavanja i dostavlja preporuke ili prijedloge za osiguravanje njegovog integriteta, odgovoran je za postupak izbora revizorskog društva, predlaže njegovo imenovanje i vrši nadzor nad radom vanjskog revizora. Članovi su Tonćo Zovko, Ivan Grbešić i Robert Knezović, a imenovani su na 104. sjednici Nadzornog odbora 26.1.2018. s mandatom od četiri godine. Predsjednik Revizijskog odbora je Tonćo Zovko.

Odbor za imenovanja i primitke predlaže Nadzornom odboru politiku nagrađivanja Uprave i nagrade za članove Nadzornog odbora o čemu odlučuje Skupština društva, kao i prikladni oblik i sadržaj ugovora s članovima uprave, te predlaže kandidate za članove Uprave i Nadzornog odbora i procjenjuje kvalitetu rada Nadzornog odbora i Uprave. Odbor je osnovan na 115. Sjednici Nadzornog odbora održanoj 18.10.2019., članovi su Tonćo Zovko, Ivan Grbešić i Robert Knezović, predsjednik Tonćo Zovko, a imenovani su na četiri godine. Istovremeno je predložena i politika primitaka za članove Uprave koja je prihvaćena na skupštini društva održanoj 17.7.2020. i koja će se revidirati najmanje jednom u tri godine.

Statut Saponije d.d.

Statut Saponije d.d. dostupan je ovdje

Kodeks korporativnog upravljanja

Kodeks korporativnog upravljanja je dostupan ovdje.

Održivi razvoj i društveno odgovorno poslovanje

“Čovječanstvo je sposobno provoditi razvoj na način da zadovolji svoje današnje potrebe a da ne kompromitira sposobnost budućih generacija da zadovolje svoje potrebe.”

Gro Harlem Brundtland, «Naša zajednička budućnost», 1987.

Poštivanje načela održivog razvoja oduvijek je bilo dijelom poslovanja Saponije d. d., iako se tako nije zvalo i nije uvijek bilo posebno naglašavano. Sama naša misija „Svakodnevno unapređenje življenja razvijanjem kulture čistoće i zdravlja kao životnog stila“ temelji se na principima održivog razvoja. Kod razvoja novih proizvoda i usluga uvijek se trudimo dobiti maksimalnu dobit za potrošača uz minimalan utjecaj na okoliš. To postižemo pažljivim osluškivanjem potreba naših potrošača i praćenjem dostignuća na području novih, ekološki prihvatljivih sirovina, načina pakiranja...

Kao vodeća deterdžentska industrija u regiji, Saponia je svjesna kako njezin rast na tržištu mora pratiti i rast društveno odgovornih aktivnosti. Trudimo se pozitivno djelovati u okruženju u kojem živimo i radimo jer „dobro se dobrim vraća“, kroz podršku kvalitetnih kulturnih i sportskih programa, ustanova i društava, te kroz podršku udrugama koje djeluju na unapređenju kvalitete života na različite načine. Podrška nije samo financijska, već su naši djelatnici istaknuti aktivni članovi udruga koje djeluju na našem području, te vlastitim radom i znanjem pomažu postizanje boljih uvjeta života i rada za sve nas.

U širem smislu, primjena principa društvene odgovornosti reflektira se na sve segmente poslovanja te se sistematski pristup u nadzoru proizvodnje i poštenom pristupu radnicima ogleda i u stečenim certifikatima i priznanjima Saponiji za rad i djelovanje u zajednici.

Saponia poštuje ljudska prava i prava radnika borbom protiv svakog oblika diskriminacije, uznemiravanja i kršenja privatnosti te aktivno radi na protoku informacija kako bi radnici bili uključeni u sve procese koji utječu na njihovu dobrobit. Saponia osigurava sigurno radno okruženje, kao i obuku radnika za siguran rad kako bi omogućila najbolje moguće uvjete rada. Saponia svojim radnicima pruža, uz prava iz kolektivnog ugovora, čitav niz dodatnih pogodnosti, od rekreacije do organizacije raznih aktivnosti kako bi maksimalno poboljšala zadovoljstvo svojih radnika okruženjem u kojem rade i djeluju.

Saponia u potpunosti podržava borbu protiv korupcije i napore Vlade Republike Hrvatske u borbi protiv korupcije. Donešen je akcijski plan i pravilnici kojima se borba protiv korupcije prenosi na sve razine Saponije, a planirane su edukacijske aktivnosti kako bi se stekla znanja za otkrivanje netransparentnih i nelegalnih poslovnih aktivnosti te se iste spriječile na vrijeme. Kod sudjelovanja u natječajima javne nabave Saponia se posebno fokusira na legalnost svojih aktivnosti.

Cilj Saponije je biti vodeći regionalni proizvođač deterdženata, sredstava za čišćenje i toaletnih proizvoda koji kvalitetom, dizajnom i cijenom zadovoljava potrebe potrošača i pri tome ostvaruje dobit.

Politika zaštite okoliša

Politika zaštite okoliša i energetske učinkovitosti je dostupna ovdje

Politika sprječavanja velikih nesreća

Politika sprječavanja velikih nesreća je dostupna ovdje

Informacije o postupanju u slučaju velike nesreće

Informacije o postupanju u slučaju velike nesreće su dostupne ovdje

Razvoj ljudskih potencijala

Naš je zadatak osigurati Vam mogućnosti za stjecanje stručno-specijalističkih i menadžerskih znanja i vještina potrebnih za rad u deterdžentskoj industriji koje će omogućiti provedbu strategije tvrtke. Cilj nam je omogućiti zaposlenicima nastavak razvoja na stručnom području i napredovanje u karijeri, držati korak s neprestanim promjenama u organizaciji i okolini, poticati razvoj znanja i vještina potrebnih za praćenje brzih tehnoloških i tržišnih promjena te podupirati strateške smjerove razvoja tvrtke na području upravljanja ljudskim potencijalima, posredno stvarajući dodatnu vrijednost za kupce, vlasnike i zaposlenike. Vaš osobni profesionalni razvoj u Saponiji sustavno podupiremo kako biste razvili svoje kompetencije i bili u mogućnosti pružiti maksimum. Tijekom Vaše karijere stalno ćete promatrati i učiti od drugih ljudi s kojima ćete surađivati. To učenje kroz rad nadopunjuje se fokusiranim treningom i obrazovanjem usmjerenim na razvoj potrebnih tehničkih, osobnih i poslovnih vještina u pravom trenutku u Vašoj karijeri.

Cijeli taj sustav povećava Vam mogućnosti zapošljavanja jer vrijeme provedeno u Saponiji daje Vam kompetitivnu prednost. Stoga od Vas očekujemo da budete otvoreni za konstruktivne povratne informacije koje Vam nudimo te spremni stalno poboljšavati svoje rezultate, jer kod nas učenje nikada ne prestaje.


Pridružite nam se

Tražimo darovite ljude, kreativne i sposobne stalno unapređivati način na koji rade, spremne na cjeloživotno učenje i usavršavanje. Od Vas očekujemo vodstvo, timski rad, da ste realističan optimist sa stavom “idemo naprijed”, sposobni predviđati buduće trendove, inovativni, sposobni rješavati probleme koji se postavljaju pred Vas i, naravno, da iznad svega težite vlastitom stalnom usavršavanju i postizanju maksimalnih rezultata u određenom trenutku i uvjetima, da Vas ništa manje od toga ne zadovoljava. Ako smatrate da ste prava osoba za nas i zainteresirani ste za rad u Saponiji, ispunite priloženi obrazac ili se prijavite na otvorene natječaje. Vaše ćemo podatke uključiti u našu bazu podataka o potencijalnim kandidatima za zaposlenje. Ako zadovoljavate naše kriterije, pozvat ćemo vas na opsežan razgovor i testiranje, u koje je uključeno psihološko, kao i posebni testovi znanja vezani uz radno mjesto za koje tražimo zaposlenika.

Application

Zanima Vas posao u Saponiji? Pozivamo Vas da ispunite našu online pristupnicu, a prijavu ćemo pohraniti u bazu podataka.

Ispuni zamolbu