Istraživanje i razvoj

Institut za istraživanje i razvoj osnovan je u Saponiji 1962. godine radi stalnog razvoja novih i unapređivanja kvalitete postojećih proizvoda. U više od 50 godina postojanja iz Saponijina Instituta na tržište je izašlo više stotina novih proizvoda koji su rezultat istraživačkog rada timova stručnjaka različitih profila. Sigurnost, djelotvornost i kvaliteta proizvoda testiraju se u vlastitim laboratorijima ili u ovlaštenim i specijalističkim laboratorijima u Hrvatskoj i svijetu, a neškodljivost za čovjeka ispituje se u suradnji s dermatološkim i stomatološkim klinikama.

Dugogodišnje iskustvo, znanje stečeno u suradnji s najpoznatijim svjetskim tvrtkama te stalno praćenje i primjena znanstvenih i tehničkih dostignuća jamstvo su kvalitete Saponijinih proizvoda. Uz svakodnevni rad na razvoju novih proizvoda kojima se trudimo unaprijediti svakodnevni život ljudi, naši stručnjaci surađuju sa Sveučilištem Josipa Jurja Strossmayera na projektima ili kao vanjski suradnici u nastavi, objavljuju znanstvene i stručne radove, aktivni su članovi strukovnih udruženja, a i sjedište Hrvatskog društva kozmetičkih kemičara je u Saponiji.

Kod razvoja novih proizvoda i usluga uvijek se trudimo dobiti maksimalnu dobit za potrošača uz minimalan utjecaj na okoliš. To postižemo pažljivim osluškivanjem potreba naših potrošača i praćenjem dostignuća na području novih, ekološki prihvatljivih sirovina i ambalaže te načina pakiranja.

U svojim laboratorijima opremljenim sofisticiranom opremom za potrebe razvoja i analitike proizvoda, znanstveno-istraživački rad Saponia usmjerava na razvojna i primjenjena znanstvena istraživanja sa ciljem stjecanja novih znanja koja će omogućiti unapređenja u formulacijama proizvoda i tehnologijama proizvodnje.

Aktivnosti istraživanja i razvoja odvijale su se na područjima uvođenja nove generacije kompaktiranih praškastih deterdženata, razvoja formulacija proizvoda za pranje i čišćenje sa smanjenim utjecajem na okoliš, razvoja ekološki prihvatljive ambalaže za vlastitu proizvodnju, razvoja toaletno – kozmetičkih proizvoda na bazi prirodnih sirovina i ljekovitog bilja, razvoja analitike tenzida i analitike otpadnih voda. Ova istraživanja kao i svake godine rezultirala su nizom novih i inoviranih proizvoda u asortimanu praškastih i tekućih deterdženata, sredstava za čišćenje i toaletno-kozmetičkih proizvoda. Specifičnu, originalnu notu ovim proizvodima daju mirisne kompozicije razvijene u vlastitom laboratoriju za razvoj mirisa, što Saponiju svrstava među rijetke kompanije, čak i na svjetskoj razini, koje imaju svoje kreatore mirisa.

Prateći svjetske trendove i vodeći računa o brizi i očuvanju okoliša, naše proizvode ne testiramo na životinjama.

Liste sastava proizvoda možete pronaći na linku

Politika kvalitete

Cilj „Saponije“ je biti vodeći regionalni proizvođač deterdženata, sredstava za čišćenje i toaletnih proizvoda koji kvalitetom, dizajnom i cijenom zadovoljava potrebe potrošača i pri tome ostvaruje dobit.

Kontinuirano praćenje i sudjelovanje u novim znanstvenim dostignućima te konstantne promjene zakonskih propisa Europske Unije, zahtjevaju  neprekidno aktivno sudjelovanje svih naših stručnjaka iz područja istraživanja i razvoja, kontrole kvalitete i očuvanja okoliša. Značajnost ovog dijela poslovanja rezultiralo je donošenjem opsežnijih politika i procedura usmjerenih na očuvanje i poboljšanje kvalitete proizvoda.

CILJEVI KVALITETE

  • Redovito uvoditi na tržište nove i redizajnirane proizvode koji će upotpuniti ponudu i podići nivo kvalitete postojećih proizvoda
  • Investicijama u proizvodnu opremu i infrastrukturu poboljšati učinkovitost, sigurnost, kvalitetu i mogućnosti proizvodnje, te smanjiti utrošak energenata
  • Povećati prihode od prodaje na domaćem i izvoznim tržištima, te dodatno unaprijediti kvalitativno i kvantitativno pozicioniranje na prodajnim mjestima u svim kategorijama u kojima je Saponia prisutna na tržištu široke potrošnje, kao i jačati pozicije kod kupaca industrijske i institucijske potrošnje
  • osigurati kontinuirano informiranje i educiranje kupaca i potrošača o proizvodima

NAČELA

  • Kvaliteta je sredstvo za postizanje povjerenja kupaca i poslovnog uspjeha
  • Odgovornost za kvalitetu u najširem smislu pripada Upravi
  • Svaki zaposlenik osobno je odgovoran za rezultate i kvalitetu svoga rada
  • Konačna ocjena naše kvalitete dolazi od kupaca; ta ocjena se uvažava i teži se stalnom poboljšanju kvalitete proizvoda i djelotvornosti sustava
  • Da bi se ostvario zacrtani cilj, kvaliteti se prilazi sustavno; teži se najvišoj stručnoj osposobljenosti svih zaposlenih, uz stalan protok informacija i organizaciju koja omogućuje kontinuirana poboljšanja

Politika kvalitete

Politika kvalitete dostupna je ovdje

 

CIRC-PACK (Prema kružnom gospodarstvu u lancu vrijednosti plastične ambalaže) je stvorio, testirao i potvrdio alternativne biobazirane i reciklirajuće (uključujući biorazgradive ili kompostabilne) plastične materijale za proizvodnju podložaka, boca, kapsula za kavu, teglica, filmova i paleta, i nove tipove višeslojne i višematerijalne ambalaže. Poboljšana je stopa recikliranja u automobilskoj i industriji higijenskih proizvoda, kao i povećala količina recikliranih materijala u proizvodima kao što su auto dijelovi, sanitarni ulošci i pelene.

Konzorcij od 22 partnera na čelu s Istraživačkim centrom za izvore energije i potrošnju (CIRCE) sa sjedištem u Zaragozi proveo je tri demonstracije velikih razmjera kroz eko-inovativni pristup koji je uključivao čimbenike diljem cijelog lanca vrijednosti, uključujući potrošače, dobavljače plastike, obrađivače i trgovce, kao i one odgovorne za oporabu otpada.

Prva demonstracija fokusirala se na proizvodnju biorazgradivih i kompostabilnih poliestera s poboljšanim svojstvima koristeći obnovljive izvore umjesto fosilnih sirovina.

Druga je poboljšala sposobnost recikliranja višeslojne i višematerijalne ambalaže koja je poznata po tome da se teško reciklira. To se postiglo pametnim eko-dizajnom koji je iskoristio nove materijale koji omogućuju lakše prikupljanje, razdvajanje i recikliranje otpada, smanjujući utjecaj na okoliš.

Treća demonstracija poboljšala je postojeće procese razdvajanja i recikliranja putem novih sustava i tehnologija za praćenje, povećala stopu povrata i osigurala kvalitetu i pouzdanost.

Aktivnosti za podizanje svijesti usmjerene na potrošače i ostale dionike pomogle su stvoriti poticajno regulatorno okruženje i olakšati prihvaćanje i ponovljivost razvijenih rješenja, kao i novih poslovnih modela.

Kao vodeća regionalna deterdžentsko-toaletna industrija, Saponia uvijek traži nove, ekološki prihvatljivije sirovine i pakiranja kako bi smanjila svoj utjecaj na okoliš. Ovim projektom pomogli smo razviti biobaziranu i recikliranu plastičnu ambalažu koja ima ista svojstva kao i ona koju se trenutno koristi, te multimaterijalne kutije za praškaste deterdžente s barijernim svojstvima koje su prihvatljivije za okoliš od kutija s barijernim svojstvima koje se trenutno koriste u deterdžentskoj industriji. Daljnjim razvojem proizvodnih kapaciteta partneri na projektu će razvijene proizvode uvesti u redovnu proizvodnju i u dogledno vrijeme staviti na tržište.

 

Sve informacije o projektu možete naći na stranici http://circpack.eu

 

 

FUNGUSCHAIN - VALORIZACIJA OSTATAKA OD GLJIVA RADI DOBIVANJA PROIZVODA VISOKE VRIJEDNOSTI

Svake godine, Europska Unija proizvede oko 90 milijuna tona prehrambenog otpada, 38% kojeg direktno stvara sektor prehrambene proizvodnje. Ako se usmjerimo isključivo na sektor uzgoja i proizvodnje gljiva, svaki tjedan stvara se 60.000 tona otpadnih tvari koje se tretiraju kao neželjeni nusproizvodi i koriste se za razne primjene niske vrijednosti. No, postoje značajne mogućnosti za pretvaranje tih neželjenih nusproizvoda u visokovrijedne proizvode i upravo je to cilj projekta FUNGUSCHAIN - cjelovita valorizacija tih ostataka i pretvaranje u bio-bazirane funkcionalne aditive i polimere, te demonstriranje industrijske održivosti takvog iskorištavanja ostataka izgradnjom biorafinerije.

Sve veća svijest o utjecaju kemikalija koje dolaze u dodir s kožom na zdravlje ljudi potaknula je potrošače na zaokret prema prirodnoj kozmetici, a u istom smjeru ide i pritisak zakonodavstva vezano uz pojedine funkcionalne grupe proizvoda poput antioksidanasa, konzervansa i sl. za zamjenu škodljivijih sastojaka manje škodljivima. U skladu s time rastu tržišni zahtjevi za nadomještanjem kemijskih antioksidansa poput BTH ili EDTA s onima iz prirode za upotrebu u prirodnoj kozmetici. SAPONIA u projektu FUNGUSCHAIN testira primjenjivost ekstrakata iz gljiva kao antioksidansa za sprečavanje oksidacije prirodnih ulja i drugih sastojaka u kozmetičkim proizvodima.  Sekundarni učinak je korist za samu kožu s obzirom na pozitivne efekte tih ekstrakata kao što su hidratacija, antioksidativno, protuupalno djelovanje, itd.  Nakon razmatranja različitih načina primjene i tržišnih podataka i zahtjeva, Saponia je odlučila ugraditi uzorke u kreme, mlijeka, ulja i sapune jer se antioksidanti rijetko dodaju u toaletne potrepštine (šamponi, regeneratori, tekući sapuni) s obzirom da su sami proizvodi takvog sastava da antioksidativno djelovanje nije potrebno. SAPONIA je testirala glukane, proteine, kitozan/hitin i polifenolne ekstrakte, a najveći potencijal za sada pokazuje ekstrakt koji sadrži visok udio kitozana/hitina. 

Projekt, s proračunom od 11 milijuna eura, sufinanciran je od strane Bio Based Industries Joint Undertaking (BBI JU) u okviru programa za istraživanje i inovacije Obzor 2020 Europske Unije.  BBI JU je €3.7 milijarde vrijedno javno-privatno partnerstvo između Europske Unije i konzorcija biotehnoloških tvrtki. Radeći u okviru Obzora 2020, pokreće ga vizija i agenda strateških inovacija i istraživanja (Strategic Innovation and Research Agenda - SIRA) razvijena od strane industrije s ciljem poticanja ekonomije temeljene na biotehnologijama. Konzorcij uključuje 16 partnera iz 10 različitih zemalja: 4 Instituta za istraživanje i razvoj, 4 velike industrije te 8 malih i srednjih poduzeća. Projekt traje 54 mjeseca, a kraj je predviđen u travnju 2021. godine.

Sve podatke o projektu možete naći na web stranici https://funguschain.eu.

  

EMBRACED –od brige za ljude do brige za planet – zatvaranje kruga AHP otpada

Moderni apsorbirajući higijenski proizvodi (AHP – dječje pelene, proizvodi za inkontinenciju, ženski ulošci) poboljšavaju kvalitetu života, osiguravaju zaštitu, i mogu poboljšati zdravlje kože milijuna ljudi. Proizvedeni od visokokvalitetnih netkanih materijala doprinose komforu i dobroj higijeni na dnevnoj bazi. Postali su osnovni svakodnevni proizvodi i njihova se upotreba znatno povećala. Kao i većina proizvoda široke potrošnje, i AHP nakon uporabe završava u komunalnom otpadu. Danas AHP predstavlja cca. 3-4% cjelokupnog komunalnog otpada, smatra se frakcijom koja se ne može reciklirati, koja se obično spaljuje ili odlaže. Tijekom posljednjih 20 godina proizvođači AHP postigli su veliki napredak u smanjenju utjecaja AHP na okoliš, na primjer, prosječna težina dječjih pelena smanjena je za oko 50%. Međutim, kako bi se zadovoljile potrebe društva za održivom potrošnjom, potrebne su dodatne inovacije: Fater je razvio i patentirao inovativno rješenje za recikliranje otpadnih AHP-a stvarajući sekundarne sirovine za primjenu veće vrijednosti. To je već pokazano pomoću pilot postrojenja u Lovadini di Spresiano (Treviso – Italija) kapaciteta 1500 t/god.

Embraced je projekt financiran od strane EU, uključuje 13 partnera iz industrije, akademske zajednice i istraživačkih instituta u okviru javno-privatnog partnerstva BBI-JU i programa Obzor 2020. Cilj projekta EMBRACED je zatvaranje cirkularne petlje za AHP otpad, smanjenje emisije CO2 i povećanje održivosti u Europi. Kako bi se taj cilj ostvario, planira se izgradnja integrirane bio-rafinerije u Nizozemskoj, s kapacitetom od 10 000 t/god, prvom takve vrste, temeljeno na valorizaciji celulozne frakcije AHP otpada u bio-bazirane prekursora, polimere i gnojiva. EMBRACED će raditi na valorizaciji svih frakcija iz procesa kako bi se dobili tržišni krajnji proizvodi u potpunosti konkurentni u pogledu troškova, kvalitete i održivosti. Važno je da će projekt slijediti principe kružne ekonomije, zatvarajući ciklus sirovina i minimizirajući upotrebu primarnih resursa, uspostavljanjem primjernih modela suradnje svih uključenih dionika.

Jedna od očekivanih frakcija su i prekursori za dobivanje limonena, te je zadatak Saponije ispitati iskoristivost tako dobivenog limonena kao zamjene za limonen trenutno dostupan na tržištu.

Više o projektu naći ćete na stranici https://www.embraced.eu