Financijska izvješća

Financijska izvješća za 2019. godinu

Financijski izvještaji za Q1 2019, nerevidirani, nekonsolidirani

Financijski izvještaji za Q1 2019, nerevidirani, konsolidirani

Financijski izvještaji za Q2 2019, nerevidirani, nekonsolidirani

Financijski izvještaji za Q2 2019, nerevidirani, konsolidirani

Financijski izvještaji za Q3 2019, nerevidirani, nekonsolidirani

Financijski izvještaji za Q3 2019, nerevidirani, konsolidirani

Financijska izvješća za 2018. godinu

Financijski izvještaji za Q1 2018, nerevidirani, nekonsolidirani

Financijski izvještaji za Q1 2018, nerevidirani, konsolidirani

Financijski izvještaji za Q2 2018, nerevidirani, nekonsolidirani

Financijski izvještaji za Q2 2018, nerevidirani, konsolidirani

Financijski izvještaji za Q3 2018, nerevidirani, nekonsolidirani

Financijski izvještaji za Q3 2018, nerevidirani, konsolidirani

Financijski izvještaji za Q4 2018, nerevidirani, nekonsolidirani

Financijski izvještaji za Q4 2018, nerevidirani, konsolidirani

Godišnji financijski izvještaji za 2018 revidirani, nekonsolidirani

Godišnji financijski izvještaji za 2018 revidirani, konsolidirani

Financijska izvješća za 2017. godinu

Financijski izvještaji za Q1 2017, nerevidirani, nekonsolidirani

Financijski izvještaji za Q1 2017, nerevidirani, konsolidirani

Financijski izvještaji za Q2 2017, nerevidirani, nekonsolidirani

Financijski izvještaji za Q2 2017, nerevidirani, konsolidirani

Financijski izvještaji za Q3 2017, nerevidirani, nekonsolidirani

Financijski izvještaji za Q3 2017, nerevidirani, konsolidirani

Financijski izvještaji za Q4 2017, nerevidirani, nekonsolidirani

Financijski izvještaji za Q4 2017, nerevidirani, konsolidirani

Godišnji financijski izvještaji za 2017 revidirani, nekonsolidirani

Godišnji financijski izvještaji za 2017 revidirani, konsolidirani

Financijska izvješća za 2016. godinu

Financijski izvještaj za 1. kvartal 2016. nekonsolidirano

Financijski izvještaj za 1. kvartal 2016. konsolidirano

Financijski izvještaj za 2. kvartal 2016. nekonosolidirano

Financijski izvještaj za 2. kvartal 2016. konsolidirano

Financijski izvještaj za 3. kvartal 2016. nekonsolidirano

Financijski izvještaj za 3. kvartal 2016. konsolidirano

Financijski izvještaj za 4. kvartal 2016. nekonsolidirano

Financijski izvještaj za 4. kvartal 2016. konsolidirano

Godišnji financijski izvještaji za 2016, revidirani, nekonsolidirani

Godišnji financijski izvještaji za 2016, revidirani, konsolidirani

Financijska izvješća za 2015. godinu

Godišnji izvještaj za 2015., nekonsolidirano

Godišnji izvještaj za 2015., konsolidirano

Financijski izvještaj za 1. kvartal 2015. nekonsolidirano

Financijski izvještaj za 1. kvartal 2015. konsolidirano

Financijski izvještaj za 2. kvartal 2015. nekonsolidirano

Financijski izvještaj za 2. kvartal 2015. konsolidirano

Financijski izvještaj za 3. kvartal 2015. nekonsolidirano

Financijski izvještaj za 3. kvartal 2015. konsolidirano

Financijski izvještaj za 4. kvartal 2015. nekonsolidirano

Financijski izvještaj za 4. kvartal 2015. konsolidirano

Financijska izvješća za 2014. godinu

Godišnji izvještaj za 2014. nekonsolidirano

Godišnji izvještaj za 2014. konsolidirano

Financijski izvještaj za 1. kvartal 2014. nekonsolidirano

Financijski izvještaj za 1. kvartal 2014. konsolidirano

Financijski izvještaj za 2. kvartal 2014. nekonsolidirano

Financijski izvještaj za 2. kvartal 2014. konsolidirano

Financijski izvještaj za 3. kvartal 2014. nekonsolidirano

Financijski izvještaj za 3. kvartal 2014. konsolidirano

Financijski izvještaj za 4. kvartal 2014. nekonsolidirano

Financijski izvještaj za 4. kvartal 2014. konsolidirano

Financijska izvješća za 2013. godinu

Godišnji financijski izvještaj za 2013. nekonsolidirano

Godišnji financijski izvještaj za 2013. konsolidirano

Financijski izvještaj za 1. kvartal 2013. nekonsolidirano

Financijski izvještaj za 1. kvartal 2013. konsolidirano

Financijski izvještaj za 2. kvartal 2013. nekonsolidirano

Financijski izvještaj za 2. kvartal 2013. konsolidirano

Financijski izvještaj za 3. kvartal 2013. nekonsolidirano

Financijski izvještaj za 3. kvartal 2013. konsolidirano

Financijski izvještaj za 4. kvartal 2013. nekonsolidirano

Financijski izvještaj za 4. kvartal 2013. konsolidiranio

Financijska izvješća za 2012. godinu

Godišnji izvještaj za 2012. nekonsolidirano

Godišnji izvještaj za 2012. konsolidirano

Financijska izvješća za 2011. godinu

Godišnji izvještaj za 2011. nekonsolidirano

Godišnji izvještaj za 2011. konsolidirano

Financijska izvješća za 2010. godinu

Godišnji izvještaj za 2010. konsolidirano

Godišnji izvještaj za 2010. nekonsolidirano