PRAVILA NAGRADNE IGRE Faks helizim i Ornel - Miriše na ljubav

29. 10 2021.

O B A V I J E S T


Poštovani,
ovim putem Vas obavještavamo o izmjenama Pravila nagradne igre „FAKS HELIZIM I ORNEL - MIRIŠE NA LJUBAV“ (u daljnjem tekstu: Pravila), a uslijed tehničkog propusta.
Točka 6. navedenih Pravila mijenja se na način da sada glasi:

„6. Način sudjelovanja:
U nagradnoj igri može sudjelovati svaki sudionik koje za vrijeme trajanja nagradne igre izreže markice u minimalnom zbroju 10 bodova (na ambalaži proizvoda nalaze se markice s brojem /1 bod, 2 boda, 3 boda, 4, 5, 6, 8 ili 10 bodova) s bilo kojeg od sljedećih proizvoda: FAKS HELIZIM SHU SHU I ORNEL SHU SHU (Faks helizim Shu Shu 65 g, 260 g, 780 g, 2,21 kg, 3,25 kg; Faks gel Shu Shu 900 ml, 2,5 L; Faks kapsule Shu Shu 14 kom i Ornel Shu Shu 900 ml, 1,8 L, 2,7 L) te zajedno sa osobnim podacima (ime, prezime, adresa, broj telefona) pošalje na adresu:
Saponia d.d.,
M. Gupca 2.
Za nagradnu igru „Faks helizim i Ornel - miriše na ljubav“.
31 000 Osijek,

Jedna osoba može sudjelovati s neograničenim brojem kuverti, ali jedna osoba može osvojiti samo jednu nagradu. Priređivač ne snosi nikakvu odgovornost za zakašnjele, izgubljene ili krivo upućene kuverte.“

U ostalim dijelovima, Pravila ostaju nepromijenjena.

Izmijenjena Pravila vrijede od dana početka Nagradne igre, odnosno od 15.10.2021.

U Osijeku, 28.10.2021.

 


SAPONIA D.D.
UPRAVA

____________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Na temelju Zakona o igrama na sreću (NN 87/09, 35/13, 158/13, 41/14 i 143/14) i Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (NN 8/10), u skladu s Rješenjem Ministarstva financija RH – Porezna uprava, Središnji ured, KLASA: UP/I-460-02/21-01/415, URBROJ: 513-07-21-01-21-2, datum: 24. rujna 2021., Uprava Saponije d.d., M. Gupca 2, Osijek, objavljuje

 

P R A V I L A   N A G R A D N E    I G R E

 

„Faks helizim i Ornel - miriše na ljubav”

 

 

 

 1. Priređivač nagradne igre:
  SAPONIA kemijska, prehrambena i farmaceutska industrija d.d., Osijek, Matije Gupca 2, Hrvatska, OIB: 37879152548.

 

 1. Svrha nagradne igre:

Promidžbeni učinak  proizvoda SAPONIJE – FAKS HELIZIM I ORNEL u svim prodajnim objektima na teritoriju RH.    

 

 1. Trajanje nagradne igre:

Od ishođenja suglasnosti Ministarstva financija RH, odnosno objave u elektronskim medijima: internet stranici Saponije www.saponia.hr i Facebook stranici www.facebook.com/Saponia. Nagradna igra traje od 15.10.2021. do 15.12.2021.

 

 1. Nagradni fond:

Za Nagradnu igru utvrđuje se ukupni nagradni fond od 110 nagrada ukupne vrijednosti od 151.358,00 kuna (s uključenim PDV-om) prema sljedećoj specifikaciji:

 

  1-10. nagrada:

GLAVNA NAGRADA - 10 x Wellness and beauty vikend za 2 osobe u hotelu Ambasador*****, Opatija i beauty  tretmani lica i kolekcija kozmetike My Skin za 2 osobe u Poliklinici Poliderma u Hotelu Ambasador, Opatija.

Pojedinačna vrijednost glavne nagrade iznosi 13.000,00 kn (ukupne vrijednosti 130.000,00 kn)

   

 11-20. nagrada:

10 x Shu Shu mikrofon, pojedinačne vrijednosti 399,00 kn (ukupne vrijednosti 3.990,00 kn)

21-30. nagrada

 

31-40. nagrada:

 

41-50. nagrada:

 

51-90. nagrada:

 

91-110. nagrada:

10 x Shu Shu parfem, pojedinačne vrijednosti  299,00 kn (ukupne vrijednosti 2.990,00 kn)


10 x Shu Shu toaletna voda, pojedinačne vrijednosti 299,00 kn (ukupne vrijednosti 2.990,00 kn)


10 x Majushka slušalice, pojedinačne vrijednosti 259,00 kn (ukupne vrijednosti 2.590,00 kn)


40 x poklon paket Saponije, pojedinačne vrijednosti 200,00 kn (ukupne vrijednosti 8.000,00 kn)


20 x Bojanka Modna pustolovina, pojedinačne vrijednosti 39,90 kn (ukupne vrijednosti 798,00 kn)

Opis glavne nagrade:

Glavna nagrada Wellness and beauty vikend za 2 osobe u hotelu Ambasador*****, Opatija i beauty  tretmani lica i kolekcija kozmetike My Skin u Poliklinici Poliderma u Hotelu Ambasador, Opatija uključuje:

- 1 x nagradni voucher za boravak u Hotelu Ambasador***** u Opatiji na bazi 2 noći/3 dana za 2 osobe, bogati buffet doručak i buffet večera, korištenje unutarnjeg bazena s grijanom morskom vodom, korištenje spa zone i fitness centra

- 1 x nagradni voucher za 2 osobe za beauty tretmane lica i kolekciju kozmetike My Skin u Poliklinici Poliderma u hotelu Ambasador, Opatija za korištenje usluga Poliklinike u vrijednosti 10.000,00 kn

Glavna nagrada može se iskoristiti do 01.04.2022. Korištenje nagrade moguće je uz rezervaciju boravka minimalno 7 dana prije datuma dolaska. Nagrada se ne može prenositi na druge osobe.

 

Nagrade iz prethodnog stavka ne mogu se zamijeniti za novac.
Priređivač se obvezuje uplatiti 5% ukupne vrijednosti nagradnog fonda u korist Crvenog križa Republike Hrvatske.

 1. Uvjeti za sudjelovanje u nagradnoj igri:
  Pravo sudjelovanja imaju sve fizičke osobe s mjestom prebivališta u Republici Hrvatskoj koji ispune uvjete iz točke 6. ovih Pravila, osim radnika Saponije d.d. Osijek, Liburnia Riviera Hoteli.d. d., radnike Poliklinike Poliderma te članova njihove uže obitelji.

 

 1. Način sudjelovanja:

U nagradnoj igri može sudjelovati svaki sudionik koje za vrijeme trajanja nagradne igre izreže markice u minimalnom zbroju 10 bodova (na ambalaži proizvoda nalaze se markice s brojem /1 bod, 2 boda, 3 boda, 4, 5, 6, 8 ili 10 bodova)  s bilo kojeg od sljedećih proizvoda: FAKS HELIZIM SHU SHU I ORNEL SHU SHU (Faks helizim Shu Shu 65 g, 260 g, 780 g, 2,21 kg, 3,25 kg; Faks gel Shu Shu 900 ml, 2,5 L;  Faks kapsule Shu Shu 14 kom i Ornel Shu Shu 900 ml, 1,8 L, 2,7 L) te zajedno sa osobnim podacima (ime, prezime, adresa, broj telefona) pošalje na adresu:

Saponia d.d.,
M. Gupca 2.
Za nagradnu igru „Faks helizim i Ornel - miriše na ljubav“.
31 000 Osijek,

Jedna osoba može sudjelovati s neograničenim brojem kuverti, ali jedna osoba može osvojiti samo jednu nagradu. Priređivač ne snosi nikakvu odgovornost za zakašnjele, izgubljene ili krivo upućene kuverte.

 

 1. Nagradno izvlačenje:

Obavit će se dana: 22.12.2021.s početkom u 11:00 sati u prostorima Saponije Osijek. Nagradno izvlačenje će se obaviti nakon miješanja kuverti u prigodnom prostoru, te izvlačenjem kuverti dok se ne izvuku sve nagrade. Izvlačenje će nadzirati Komisija od 3 predstavnika Saponije.

 

 1. Objava pravila, rezultata i dobitnika nagrada:

Pravila nagradne igre bit će objavljena prije početka na internet stranicama  www.saponia.hr i Facebook stranici www.facebook.com/Saponia, a rezultati i dobitnici bit će objavljeni na  internet stranicama Saponije i Facebook stranici Saponia, najkasnije 2 radna dana nakon izvlačenja. Javne objave rezultata bit će uklonjene u najkraćem roku, odnosno istekom svrhe navedene objave a sve u svrhu poštivanja propisa vezanih uz zaštitu osobnih podataka.


 1. Dostava zapisnika:
  Zapisnik o provođenju izvlačenja, potpisan od tročlane komisije, priređivač nagradne igre dostavit će Ministarstvu financija RH, u roku od 8 dana od dana izvlačenja.  
     
 1. Rok za podizanje nagrada:

30 dana od dana primitka pisane obavijesti o dobitku nagrade. Ako dobitnici nagrade ne podignu u roku iz prethodnog stavka ovog  članka svoje nagrade, priređivač će ponovo u roku od 8 dana od isteka roka za podizanje nagrada obavijestiti o dobitku, te odrediti naknadni rok od 15 dana za podizanje nagrade. Ako dobitnik u naknadnom roku ne podigne nagradu, gubi pravo na nagradu, a priređivač je dužan popis nepodignutih nagrada dostaviti MF RH.  

 

 1. Preuzimanje nagrada:

Nagrade će biti uručene osobno ili poštom, a dobitnici će o nagradama biti obaviješteni pismenim putem i telefonom u roku od 8 dana od dana izvlačenja. Dobitnik je prilikom preuzimanja nagrade dužan predočiti svoje osobne podatke, te svojim potpisom da je preuzeo nagradu, priznaje da prestaju sve daljnje obveze priređivača prema dobitniku. Priređivač ne može bez pismene suglasnosti dobitnika objaviti o njemu članak u kojemu će se nalaziti njegove fotografije ili drugi osobni podaci. Izjavom o odobravanju radnji iz prethodnog teksta, dobitnik se odriče prava na naknadu.     


 1. Korištenje osobnih podataka

Voditelj obrade osobnih podataka i priređivač nagradne igre:
Saponia d.d., M. Gupca 2, 31000 Osijek, OIB: 37879152548
Kontakt:  031/513-513, saponia@saponia.hr

 

Sudjelovanjem u nagradnoj igri, sudionici prihvaćaju Pravila nagradne igre i daju suglasnost Priređivaču za objavu i korištenje, odnosno obradu svojih osobnih podataka (bez prava na ikakvu naknadu) u svrhu provođenja nagradne igre. Priređivač će obrađivati osobne podatke prema pravilima o zaštiti osobnih podataka. Osobni podaci (ime, prezime, adresa sudionika) omogućuju nam identifikaciju dobitnika i dodjelu nagrade. Prikupljanje tih podataka sukladno je propisima koji uređuju nagradnu igru (Zakon o igrama na sreću i Pravilnik o priređivanju nagradnih igara) i nužno je za ostvarenje naših pravnih obveza. Naime, nagradnom igrom preuzimamo obvezu dodjele nagrade izvučenim dobitnicima. Pravna osnova obrade navedenih osobnih podataka su stoga pripremne radnje poduzete na zahtjev ispitanika, odnosno, izvršenje naše obveze prema ispitaniku koja proizlazi iz nagradne igre. Osobne podatke, Priređivač neće davati trećim osobama, osim onima koji na neki način sudjeluju u provođenju/organiziranju nagradne igre, javnom bilježniku u slučaju obveze iz čl. 12. Pravilnika o priređivanju nagradnih igara, te Ministarstvu financija RH sukladno čl. 16. Pravilnika o priređivanju nagradnih igara. Priređivač će osobne podatke o sudionicima nagradne igre čuvati 120 dana od dana završetka nagradne igre, osim osobnih podataka za objavu dobitnika nagradne igre i osobnih podataka upisanih u Zapisnik o izvlačenju dobitnika, koji će se čuvati 4 godine. Iznimno, duži rok čuvanja moguć je u slučaju sudskih i dr. pravnih postupaka, u kojem slučaju je rok čuvanja do pravomoćnog okončanja istih. Sudionici imaju pravo na pristup svojim osobnim podacima, njihov ispravak, brisanje, ograničenje obrade, te prenosivost, a sve sukladno pozitivnim propisima koji se odnose na zaštitu osobnih podataka. U slučaju da sudionik smatra da se njegovi osobni podaci obrađuju suprotno pravilima o zaštiti osobnih podataka, ovlašteni su se obratiti Priređivaču, te podnijeti prigovor nadzornom tijelu za zaštitu osobnih podataka. Priređivač će poduzeti sve razumno potrebne mjere kako bi osigurao da se osobni podaci sudionika u nagradnoj igri obrađuju na siguran način i u skladu s pozitivnim propisima.


 1. Rješavanje sporova:
  U slučaju spora priređivač utvrđuje nadležnost Općinskog suda Osijek.

 2. Uvjeti pod kojima se nagradna igra može prekinuti:
  Nagradna igra može se prekinuti u slučaju više sile.

 3. Način izvlačenja ako se u igru uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom:
  Ako se u nagradnu igru uključi manje sudionika od predviđenih nagrada, bit će uručeno nagrada koliko je sudionika, a prema redoslijedu izvlačenja, odredit će se tko je dobitnik koje nagrade (npr.1 izvučeni dobitnik dobiva prvu nagradu itd.)
 4. Saponia d.d. ne odgovara za greške u poštanskim uslugama.
 5. Sudjelovanjem u nagradnoj igri svi sudionici prihvaćaju ova pravila nagradne igre.

 


“SAPONIA” D.D. OSIJEK
UPRAVA

 

 

 

Nagradna igra Miriše na ljubav