Nagradna Igra Faks Helizim

27. 04 2018.

Sudjelujte u Nagradnoj igri "Faks Helizim - Najbolji osjećaj za mene i moju odjeću" i osvojite vrijedne nagrade.

Na temelju Zakona o igrama na sreću (NN 87/09, 35/13, 158/13, 41/14 i 143/14) i Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (NN 8/10), u skladu s Rješenjem Ministarstva financija RH – Porezna uprava, Središnji ured, KLASA: UP/I-460-02/18-02/242, URBROJ: 513-07-21-01/18-3, od 17.04.2018., Uprava Saponije d.d., M. Gupca 2, Osijek, objavljuje

PRAVILA NAGRADNE IGRE

“ FAKS HELIZIM-NAJBOLJI OSJEĆAJ ZA MENE I MOJU ODJEĆU “


1. Priređivač nagradne igre: SAPONIA kemijska, prehrambena i farmaceutska industrija d.d. Osijek, Matije Gupca 2,

2. Svrha nagradne igre: promidžbeni učinak proizvoda SAPONIJE –FAKS HELIZIM u svim prodajnim objektima na teritoriju RH

3. Trajanje nagradne igre: Od ishođenja suglasnosti Ministarstva financija RH, odnosno objave u elektronskim medijima: internet stranici Saponije www.saponia.hr i Facebook stranici www.facebook.com/Saponia. Nagradna igra traje od 01.svibnja 2018. do 02.srpnja 2018.

4. Nagradni fond:
1.-10 nagrada: 1 tretman u poliklinici “POLIDERMA” ,pojedinačne vrijednosti 10.000,00 Kn (ukupna vrijednost 100.000,00 Kn)
11.- 15.nagrada: 1 putovanje u pojedinačnoj vrijednosti 10.000,00 Kn (ukupna vrijednost 50.000,00 Kn)
16.-25..nagrada- 1 komplet kozmetičkih proizvoda iz linije „MY SKIN BY DR. KALITERNA”, pojedinačne vrijednosti 500,00 Kn (ukupna vrijednost 5.000,00 Kn)
26.-35.nagrada-1 poklon paket Saponije-linija Micellar,pojedinačne vrijednosti 500,00 Kn (ukupna vrijednost 5.000,00 Kn)

Ukupni fond nagrada iznosi 160.000,00 Kn s uključenim PDV. Nagrade iz prethodnog stavka
ne mogu se zamijeniti za novac.

5. Uvjeti za sudjelovanje u nagradnoj igri: Pravo sudjelovanja imaju sve osobe s mjestom
prebivališta u Republici Hrvatskoj koji ispune uvjete iz toč 6 ovih Pravila, osim radnika
Saponije d.d. Osijek.

6. Način sudjelovanja: U nagradnoj igri može sudjelovati svaki sudionik koji u vrijeme trajanja nagradne igre stavi u kovertu 1 jedinični EAN kod sa proizvoda iz linije Micellar (Faks helizim Micellar Formula 1,3kg, Faks helizim Micellar Formula 3,25 kg , Faks helizim Micellar Formula 4,55kg, Faks gel Micellar Formula 1,3L, Faks gel Micellar Formula 4,55L, Faks helizim kapsule Micellar 14 kom) ili Faks helizim Premium Formula - praškasti, gel i kapsule (Superaktiv, Aquamarine, Lavanda i smilje, Natural Sensitive) te s osobnim podacima ( ime i prezime, adresa, tel. broj ), dostavi na adresu:
Saponia d.d. Osijek
Za nagradnu igru “ Faks helizim”
p.p. 364
31000 Osijek
Jedna osoba može sudjelovati s neograničenim brojem koverti, ali jedna osoba može osvojiti samo jednu nagradu.

7. Nagradno izvlačenje: Obavit će se dana 6.srpnja 2018. s početkom u 11 sati u prostorima Saponije Osijek.
Javno izvlačenje će se obaviti nakon miješanja koverti u prigodnom prostoru, te izvlačenjem koverti dok se ne izvuku sve nagrade.
Izvlačenje će nadzirati komisija od 3 predstavnika Saponije.

8. Objava pravila, rezultata i dobitnika nagrada: Pravila nagradne igre bit će objavljena prije početka na internet stranicama www.saponia.hr i Facebook stranici www.facebook.com/Saponia, a rezultati i dobitnici bit će objavljeni na internet stranicama Saponije i Facebook stranici Saponia 2 radna dana nakon izvlačenja.

9. Dostava zapisnika: Zapisnik o provođenju izvlačenja, potpisan od tročlane komisije, priređivač nagradne igre dostavit će Ministarstvu financija RH u roku od 8 dana od dana izvlačenja.

10. Rok za podizanje nagrada: 30 dana od dana primitka pisane obavijesti o dobitku nagrade.
Ako dobitnici nagrade ne podignu u roku iz prethodnog stavka ovog članka svoje nagrade, priređivač će ponovo u roku od 8 dana od isteka roka za podizanje nagrada obavijestiti o dobitku, te odrediti naknadni rok od 15 dana za podizanje nagrade. Ako dobitnik u naknadnom roku ne podigne nagradu, gubi pravo na nagradu, a priređivač je dužan popis nepodignutih nagrada dostaviti MF RH.

11. Preuzimanje nagrada: Nagrade će biti uručene osobno, a dobitnici će o nagradama biti obavješteni pismenim putem i telefonom u roku od 8 dana od dana izvlačenja. Dobitnik je prilikom preuzimanja nagrade dužan predočiti svoje osobne podatke, te svojim potpisom da je preuzeo nagradu, priznaje da prestaju sve daljnje obveze priređivača prema dobitniku. Priređivač ne može bez pismene suglasnosti dobitnika objaviti o njemu članak i koristiti se njegovim osobnim podacima ili fotografijama. Izjavu o odobravanju radnji iz prethodnog teksta, dobitnik se odriče prava na naknadu.
12. Rješavanje sporova: U slučaju spora priređivač utvrđuje nadležnost Općinskog suda Osijek.

13. Uvjeti pod kojima se nagradna igra može prekinuti: nagradna igra može se prekinuti u slučaju više sile.

14. Način izvlačenja ako se u igru uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom:

Ukoliko se u nagradnu igru uključi manje sudionika od predviđenih nagrada, bit će uručeno nagrada koliko je sudionika, a prema redoslijedu izvlačenja, odredit će se tko je dobitnik koje nagrade ( npr. 1. izvučeni dobitnik dobiva prvu nagradu itd. )

15. Saponia ne odgovara za greške u poštanskim uslugama.

16. Sudjelovanjem u nagradnoj igri svi sudionici prihvaćaju ova pravila nagradne igre.


“SAPONIA” D.D. OSIJEK

UPRAVA

NAGRADNA  IGRA FAKS HELIZIM-NAJBOLJI OSJECAJ ZA MENE I MOJU ODJECU