Saponia i SOS Dječje selo Hrvatska

19. 11 2020.

Kupnjom bilo kojeg Faks Helizim deterdženta u dm-u donirate 5 kn za SOS Dječje selo Ladimirevci.
Razveselimo djecu zajedno. SaponiaOsijek i SOS-Dječje selo Hrvatska

Humanitarna aktivnost traje do 15.12.2020

Faks Helizim Humanitarna aktivnost