Facebook nagradni natječaj Likvi - Priroda se budi!

22. 03 2021.
Pravila i uvjeti korištenja nagradnog natječaja "Likvi - Priroda se budi!“
Članak 1: ORGANIZATOR
Nagradni natječaj priređuje i organizira: Saponia d.d. Osijek, Matije Gupca 2, 31 000 Osijek, Hrvatska, +385 31 / 513 513, www.saponia.hr, OIB: 37879152548, u daljnjem tekstu: Organizator

Članak 2: TRAJANJE, SVRHA I MJESTO PROVOĐENJA NAGRADNOG NATJEČAJA
Nagradni natječaj provodi se u svrhu promocije proizvoda i usluga Organizatora. Nagradni natječaj traje u periodu 22.03. – 26.03.2021 na Facebook stranici Saponia i na Instagram profilu saponia.

Članak 3: FOND NAGRADA KOJI UTVRĐUJE ORGANIZATOR
Nagrade ukupno: 6 Likvi poklon paketa, 3 poklon paketa za Facebook i 3 za Instagram. Nagrada nije zamjenjiva za novac. Jedan poklon paket sadrži 2 Likvi proizvoda od 450 ml.

Članak 4: PRAVO I NAČIN SUDJELOVANJA
Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju imaju sve osobe, starije od 18 godina, koje su korisnici i fanovi društvene mreže Facebook i Instagram, osim radnika Organizatora, kao i članova njihovih užih obitelji (roditelji, supružnik, djeca, sestre i braća), a koji odgovore na pitanje: "Osim za ručno pranje posuđa, za što još koristite naš Likvi?" isključivo u komentaru objave navedenog natječaja na Facebook-u i na Instagramu.

Članak 5: ODABIR DOBITNIKA, OBJAVA DOBITNIKA I ISPORUKA NAGRADA
Proglašenje tri dobitnika nagrade na Facebook stranici i tri dobitnika nagrade na Instagram profilu održat će se u petak 26. ožujka 2021. godine u 12:00 sati na Facebook stranici Saponia i na Instagram profilu saponia. Nagrade osvajaju 6 sudionika koji imaju najkreativnije odgovore i koji ispune sve zadane korake nagradnog zadatka prema ocjeni stručnog žirija koji čine članovi tvrtke Saponia d.d. Osijek. Organizator zadržava pravo odabrati alternativnog Dobitnika u slučaju da ima čvrste osnove vjerovati da je Sudionik prekršio bilo koje od ovih Pravila i uvjeta. Dobitnik se treba javiti u roku od najkasnije 14 dana od završetka Natječaja. Organizator će isporučiti nagradu dobitniku u roku od mjesec dana od primitka kontakt podataka o dobitniku. Ukoliko nagrada ne stigne na prijavljenu adresu dobitnika u roku 30 dana od završetka natječaja, a dobitnik se u roku od narednih 30 dana ne javi da nagradu nije primio, priređivač više nije odgovoran za ne primitak nagrade i ne može tu žalbu uvažiti.
Preuzimanjem nagrade prestaju sve daljnje obveze Organizatora prema dobitniku.

ČLANAK 6: SUDIONICI U NAGRADNOM NATJEČAJU
Sudionici koji sudjeluju u nagradnom natječaju ne mogu zahtijevati nagrade u većim količinama ili drukčije nagrade od onih koje su navedene u ovim Pravilima od strane Organizatora. Sudjelovanjem u ovom nagradnom natječaju, sudionici prihvaćaju ova Pravila. Ovaj Natječaj ne nameće bilo kakvu obavezu kupnje u zamjenu za sudjelovanje.

ČLANAK 7: POGREŠKE I NEREGULARNE PRIJAVE
Pogrešni ili nepotpuno ispunjeni uvjeti za sudjelovanje nevažeći su i ne daju pravo ni na kakvu nagradu. Svi sudionici natječaja koji imaju vulgaran te uvredljiv sadržaj bit će diskvalificirani iz natječaja.

ČLANAK 8: KORIŠTENJE OSOBNIH PODATAKA
Sudionik u nagradnom natječaju sudjelovanjem, očituje svoje prihvaćanje ovih Pravila te ovlašćuju Organizatora ili osobe ovlaštene s njegove strane tj. ugovornim suradnicima da prikuplja i obrađuje navedene osobne podatke pobjednika (kontaktni podaci na Facebooku, ime i prezime, adresa, e-mail, broj telefona i/ili broj mobitela) u svrhu provođenja nagradnog natječaja i kontaktiranja dobitnika radi dostave nagrade.
Organizator će poduzeti sve razumno potrebne mjere da bi osigurao da se osobni podaci sudionika u nagradnoj igri obrađuju i koriste na siguran način i u skladu s pozitivnim zakonskim propisima. Tijekom obrade osobnim podacima, sudionik ima pravo uvida, ažuriranja i brisanja podataka u bazi podataka, pravo prigovora te prihvaća da takvo uskraćivanje može dovesti do nemogućnosti sudjelovanja u nagradnom natječaju.
Svi osobni podaci dobitnika nagrade, koji se prikupljaju u vezi ovog nagradnog natječaja, Organizator čuva 6 mjeseci od završetka natječaja.

ČLANAK 10: U SLUČAJU SPORA
U slučaju spora između Organizatora i sudionika nagradnog natječaja nadležan je Općinski sud u Osijeku

ČLANAK 11: MOGUĆNOST PREKIDA NAGRADNOG NATJEČAJA
Nagradni natječaj može se prekinuti samo u slučaju nastupa okolnosti za koje Organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći u kojem slučaju se oslobađa svih eventualno nastalih obveza prema sudionicima. Sudionici će o prekidu nagradnog natječaja biti obaviješteni putem službene Facebook stranice, odnosno Instagram profila.
Organizator zadržava pravo izmijene uvjeta ovih Pravila u slučaju u donošenju novih mjera nadležnih tijela uzrokovano epidemijom COVID-19, sa svrhom zaštite zdravlja svih nagrađenih dobitnika

ČLANAK 12: OBJAVA PRAVILA
Pravila nagradnog natječaja bit će objavljena na stranici
https://www.facebook.com/Saponia i https://www.instagram.com/saponia/
NAPOMENA:
Nagradni natječaj ni na koji način nije sponzoriran, podržan, upravljan ili povezan s Facebookom.
Facebook Nagradni natječaj Likvi - Priroda se budi!