Sklopljen Aneks Ugovoru o kupoprodaji dionica Maraske d.d.

02. 02 2022.

Dana 16. rujna 2021. godine Saponia d.d. sklopila je s društvom STANIĆ BEVERAGES d.o.o., Zagreb, Slavonska avenija 22, OIB: 25420356246, Ugovor o kupoprodaji dionica.

Ovim Ugovorom ugovorena je prodaja 755.165 redovnih dionica Maraske d.d., Zadar, Biogradska cesta 64/a, OIB: 07602786563, u vlasništvu Saponije d.d., kupcu STANIĆ BEVERAGES d.o.o. Ovaj iznos dionica predstavlja 52,90 % temeljnog kapitala Maraske d.d.

Navedenim Ugovorom o kupoprodaji dionica utvrđeno je da će se prijenos dionica na kupca STANIĆ BEVERAGES d.o.o. obaviti najkasnije do 31.01.2022. godine kada se ispune ugovoreni prethodni uvjeti.

Dana 31.01.2022. godine ugovorne strane su sklopile aneks navedenom ugovoru u kojem je izmijenjen krajnji rok za ispunjenje ugovorenih prethodnih uvjeta, tako da je sada krajnji rok za ispunjenje ugovorenih uvjeta 01.04.2022. godine.     

 

 

 

Saponia d.d.