Saponia ostvarila neto dobit od 66,9 milijuna kuna

25. 02 2021.

Saponia je u 2020 godini ostvarila 66,9 milijuna kuna neto dobiti, što je 3,7 puta veća dobit nego u godini ranije, kada je iznosila 18,1 milijun kuna.

Impuls financijskog i operativnog restrukturiranja iz 2019. implementiran je u plan poslovanja i proveden u 2020. godini. Poslovanje Saponije obilježili su čimbenici koji su utjecali na globalnu ekonomiju i operativno poslovanje, ali ono što je najvažnije i na zdravlje ljudi. Pandemijska 2020. godina obilježena je stabilnim rastom poslovnih prihoda i posebnim naglaskom na optimiziranje poslovnih rashoda.

Pojavom virusa Sars-COV-2, Saponia je napravila zaokret u planiranoj poslovnoj strategiji za tu godinu i povećala proizvodnju i ponudu sredstava za dezinfekciju. Strateška smjernica „zaštititi dodir“ usmjerena na osiguranje potreba zaštite, dezinfekcije i očuvanja zdravlja ljudi i prostora, dovela je do evoluiranja strukture prodaje u smjeru segmenta dezinficijensa. Djelotvornost linija proizvoda Deziclean i Handysept verificirana je Atestom o djelotvornosti protiv koronavirusa certificiranim od strane laboratorija J.S. Hamilton.  Paralelno smo se, srazmjerno tržišnoj situaciji, fokusirali na ostvarenje  poslovnih ciljeva na ključnim brendovima i projektima koji trebaju osigurati prosperitet i budućnost Saponije.

Saponia je za 2020. godinu ostvarila 543,8 milijuna kuna ukupnih prihoda, 536,7 milijuna kuna poslovnih prihoda i 523,6 milijuna kuna  prihoda od prodaje što je za 7 posto više u odnosu na prethodnu godinu. Osobit fokus prodajne strategije za razdoblje turističke sezone donio je odlične rezultate u svim kanalima prodaje, unatoč negativnim turističkim trendovima i padu prometa u maloprodaji. Usmjerenost prema izvoznim tržištima i dalje je jedna od osnovnih odrednica osiguranja povećanja prihoda Saponije. Gotovo 45 posto prihoda ostvareno je na izvoznim tržištima.

Imperativ je bio osigurati ciljanu razinu prihoda koji pokrivaju fiksne troškove, što veća disperzija prihoda i snažan fokus na profitabilne prodajne procese. Minimiziranjem učinaka koje ne nose vrijednost, na razinu „hladnog pogona“ te optimiziranjem ljudskih resursa, uslijedio je ekonomski efikasan ishod.

Ostvaren je pad poslovnih rashoda od 7 posto u odnosu na prethodnu godinu. Poslovni rashodi su u financijskom izvještaju kvantificirani u iznosu od 454,5 milijuna kuna. Naglasak na profitabilan proizvodni program i sposobnost prilagodbe u novonastaloj situaciji, rezultirali su rastom EBITDA od 174 posto. EBITDA za 2020. godinu ostvarena je u iznosu od 98,1 milijun kuna uz maržu od 18 posto. Operativna dobit Saponije iznosi 82,3 milijuna kuna, dok je neto dobit ostvarena u iznosu od  66,9 milijuna kuna.

Saponia na dan 31. prosinca 2020. godine raspolaže s ukupnom imovinom od 648,5 milijuna kuna, uz kreditnu zaduženost od 112,9 milijuna kuna, neto financijski dug od 31,2 milijuna kuna i neto radni kapital od 144,4 milijuna kuna.

Tijekom promatranog razdoblja ostvareno je 81,2 milijuna kuna novčanih tokova iz poslovnih aktivnosti, kao rezultat rasta operativnog poslovanja i upravljanja radnim kapitalom. CAPEX je u promatranom razdoblju iznosio 37,8 milijuna kuna. Otplatom kreditnih obveza u neto iznosu od 36,3 milijuna kuna smanjen je novčani tok iz financijskih aktivnosti.

Za održavanje kontinuiteta u razvoju jasno smo definirali strategiju za naredno višegodišnje razdoblje.

U cilju osiguranja kvalitetne infrastrukturne pretpostavke za skladištenje i distribuciju proizvoda Saponije, Kandita i Koestlina investirano je u rekonstrukciju, izgradnju i opremanje Logističko distribucijskog centra u Zagrebu. Investicija vrijedna 8,74 mililijuna kuna, odgovorit će svim specifičnim zahtjevima sve tri tvrtke čiju je distribuciju od početka 2021. ugovorila Saponia u sklopu novog poslovnog modela.

Saponia je za strateški smjer poslovanja odredila povećanje energetske učinkovitosti proizvodnih pogona kroz proizvodnju energije iz obnovljivih izvora. Projekt ukupne vrijednosti 50,5 milijuna kuna prijavljen je na Poziv za dodjelu bespovratnih sredstava Ministarstva gospodarstva i  održivog razvoja.

Nastavljen je proces digitalne transformacije  poslovanja kroz implementaciju SAP sustava koji će pridonijeti daljnjoj produktivnosti, efikasnosti i unapređenju poslovanja.

U poslovnu politiku Saponijie inkorporirano je društveno odgovorno poslovanje. Situacija u protekloj godini posebno nas je motivirala da donacijama i potporama te dodatnom brigom o zaposlenicima učinimo život lakšim te motiviramo i druge da djeluju u istom smjeru.

Naša je obveza odgovornost za rast i razvoj kompanije, ali i djelovanje u harmoniji s okruženjem u kojem Saponia posluje. Stoga sve izazove s kojima se susrećemo promatramo kao priliku da se dalje razvijamo u tehnološki naprednu kompaniju.

Predsjednica Uprave

Dajana Mrčela


 

 

Saponia ostvarila neto dobit od 66,9 milijuna kuna