Saponia d.d. i MERCOS d.o.o. sklopili su Ugovor o pripajanju

15. 09 2022.

Saponia kemijska, prehrambena i farmaceutska industrija d.d., Osijek, Matije Gupca 2, OIB 37879152548,  i MERCOS društvo s ograničenom odgovornošću za unutarnju i vanjsku trgovinu, Osijek, Matije Gupca 2, OIB 28423138222, dana 15.09.2022. godine sklopili su Ugovor o pripajanju.

Ugovorne strane su na temelju tog Ugovora odlučile izvršiti pripajanje trgovačkog društva MERCOS d.o.o., kao pripojenog društva, trgovačkom društvu Saponia d.d., kao društvu preuzimatelju.

Društvo preuzimatelj jedini je član pripojenog društva i kao jedini član pripojenog društva društvo preuzimatelj drži jedini poslovni udio nominalnog iznosa 10.799.900,00 kuna što predstavlja 100% temeljnog kapitala pripojenog društva, te se u tom smislu pripajanje iz ovog Ugovora provodi se kao pripajanje u posebnim slučajevima u smislu čl. 531. Zakona o trgovačkim društvima.

Navedeni Ugovor o pripajanju nalazi se u prilogu, te ga je moguće preuzeti u PDF formatu, bez naknade.

Ugovor o pripajanju