Promjene u upravi i organizaciji tvrtki Saponia d.d. i Kandit d.o.o.

26. 05 2011.

Sklapanjem predugovora kojim je Mepas d.o.o. postao vlasnik Kandita d.o.o. iz Osijeka, Mepas je pristupio integraciji ove tvrtke s dugogodišnjom tradicijom u poslovni sustav svoje konditorske grupe.

Po preuzimanju tvrtke došlo je do kadrovskih promjena. Mario Müller, dipl.ek., dosadašnji Član Uprave Saponije i Direktor Prodaje, prelazi na funkciju Člana Uprave i Direktora društva Kandita d.o.o. Mr .sc. Dajana Mrčela dipl.ek., dosadašnji Član Uprave Saponije i direktor Izvoza i Marketinga, imenovana je Članom Uprave Saponije za komercijalne poslove zadužena za prodaju , izvoz, marketing, nabavu i istraživanje i razvoj.