ODLUKE GLAVNE SKUPŠTINE SAPONIA d.d.

14. 10 2022.

 

Glavna skupština “Saponije" kemijske, prehrambene i farmaceutske industrije d.d. Osijek, održana je 14.10.2022. godine u Osijeku, u Poslovnoj sali (I kat) tvrtke Saponia d.d., Osijek, M. Gupca 2, s početkom u 12,30 sati, sa slijedećim dnevnim redom:

 

 1. Otvaranje Skupštine Društva i utvrđivanje popisa nazočnih dioničara i njihovih opunomoćenika
 2. Izvješće Uprave Društva o stanju i poslovanju Društva u 2021. godini
 3. Izvješće Uprave Društva o konsolidiranom izvješću Društva za 2021. godinu
 4. Izvješće revizora Društva za 2021. godinu i Izvješće revizora Društva o konsolidiranom izvješću Društva za 2021. godinu
 5. Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru poslovanja u 2021. godini
 6. Donošenje odluke o upotrebi dobiti Društva iz 2021. godine
 7. Donošenje odluka o davanju razrješnice:
 8. a) Upravi Društva za 2021. godinu
 9. b) Nadzornom odboru Društva za 2021. godinu
 10. Donošenje odluke o izboru članova Nadzornog odbora
 11. Donošenje odluke o odobrenju Izvješća o primicima članova Uprave Društva za 2021. godinu
 12. Izvješće revizora Društva o primicima članova Uprave Društva za 2021. godinu
 13. Imenovanje revizora Društva za 2022. godinu

 

Glavna Skupština Saponia d.d. na kojoj je bilo prisutno 598.329 glasova ili 91,289 % od ukupnog broja glasova donijela je slijedeće odluke:

 

Ad 2.

Usvaja se Izvješće Uprave Društva o stanju i poslovanju Društva u 2021. godini.

Ad 3.

Usvaja se Izvješće Uprave Društva o konsolidiranom izvješću Društva.

Ad. 4.

Usvajaju se Izvješće revizora Društva za 2021. godinu i Izvješće revizora Društva o konsolidiranom izvješću Društva za 2021. godinu.

Ad 5.

Usvaja se Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru poslovanja u 2021. godini.

Ad 6.

Usvaja se odluka o upotrebi dobiti Društva iz 2021. godine, prema kojoj se ostvarena dobit Društva u iznosu od 7.941.978,74 kuna raspoređuje u ostale pričuve Društva.

Ad 7.

Daje se razrješnica:

- Upravi Društva za 2021. godinu

- Nadzornom odboru Društva za 2021. godinu

Ad. 8.

Donosi se odluka o izboru članova Nadzornog odbora:

- Utvrđuje se da je prestao mandat članu Nadzornog odbora gosp. ZDRAVKU PAVIĆU, istekom roka na koji je izabran.

- Za člana Nadzornog odbora “Saponije” kemijske, prehrambene i farmaceutske industrije d.d. Osijek, na vrijeme od četiri godine, ponovno se bira: gosp. ZDRAVKO PAVIĆ, iz Osijeka, Mrežnička 30, OIB: 92341749713.

- Izabrani će stupiti na dužnost na dan 15. listopada 2022. godine

- Prihvaća se ostavka člana Nadzornog odbora gosp. IVANA GRBEŠIĆA.

- Za člana Nadzornog odbora “Saponije” kemijske, prehrambene i farmaceutske industrije d.d. Osijek, na vrijeme od četiri godine, bira se MARKO MIKULIĆ iz Širokog Brijega, Frane Grbešića 2, Bosna i Hercegovina, OIB: 26728023494.

- Izabrani će stupiti na dužnost na dan 15. listopada 2022. godine

Ad. 9.

Donosi se odluka o odobrenju Izvješća o primicima članova Uprave Društva za 2021. godinu

Ad. 10.

Usvaja se Izvješće revizora Društva o primicima članova Uprave Društva za 2021. godinu.

Ad. 11.

Za revizora Društva za 2022. godinu imenuje se tvrtka KPMG Croatia d.o.o., Ivana Lučića2a/17, Zagreb.

 

Saponia d.d. Osijek

 

Kontakt:

Zdravko Pavić +385 31 513710

Email: zdravko.pavic@saponia.hr

Web: www.saponia.hr