Obavijest o utjecaju COVID-19 na poslovanje društva

13. 03 2020.

Saponia kemijska, farmaceutska i prehrambena industrija d.d. sa sjedištem u Osijeku, M. Gupca 2, (u daljnjem tekstu Izdavatelj), obavještava investicijsku javnost sukladno preporuci Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA) objavljenoj na Internetskoj stranici ESME 11. ožujka 2020. o utjecaju izbijanja COVID-19 na redovito poslovanje Izdavatelja.

Kako je epidemija COVID-19 u Republici Hrvatskoj tek proglašena, te je razmjere njezinog možebitnog negativnog utjecaja na hrvatsko gospodarstvou cjelini u ovom trenutku teško predvidjeti, Izdavatelj nije trenutno u mogućnosti predvidjeti daljnji razvoj situacije, te kvantificirati utjecaj na temeljne čimbenike, izglede i financijsku situaciju. U slučaju promjena u poslovanju koje su rezultat COVID-19 investicijska javnost bit će pravovremeno obavještena.

Sigurnost naših zaposlenika i poslovnih partnera od iznimne je važnosti, stoga je radi zaštite svih osoba, osiguravanja normalnog tijeka poslovnih i proizvodnih aktivnosti te sprječavanja rizika izolacije i karantene Društva donešen niz mjera za osiguravanje nesmetanog poslovanja, te osnovan Krizni stožer. Educirani su zaposlenici vezano uz simptome i prevenciju COVID-19, osigurana je dostatna količina dezinficijenasa, kao i adekvatna higijenska zaštita, maksimalno su smanjena poslovna putovanja, te se gdje je to moguće koriste opcije video konferencija. Situacija vezana uz zalihe repromaterijala također se detaljno prati, do sada nisu uočene bitne promjene u dinamici prijema materijala.

Saponia d.d. ne očekuje kako će izbijanje COVID-19 utjecati na objavljivanje revidiranih financijskih izvještaja u za to predviđenim zakonskim rokovima. Sve relevantne značajne informacije koje bi se ticale utjecaja COVID-19 na temeljne  čimbenike,  izglede  ili  financijsku  situaciju  Izdavatelja  objavit će se  u  skladu  sa važećim propisima.

 

                                                                                                                                 Saponia d.d.

Obavijest o utjecaju COVID-19 na poslovanje društva