Mepas d.o.o. postaje vlasnikom Kandita d.o.o. Osijek

20. 05 2011.

Dana 19. svibnja 2011. godine Mepas d.o.o. i Kandit Grupa d.d. iz Osijeka sklopili su Predugovor o prijenosu i preuzimanju poslovnih udjela kojim Mepas d.o.o. postaje vlasnikom Kandita d.o.o. iz Osijeka.

Sklapnjem Ugovora Mepas d.o.o. postaje vlasnikom 100 % poslovnog udjela i temeljnog kapitala Kandit d.o.o. iz Osijeka. Vrijednost transakcije iznosi 6 milijuna EUR.

Mepas odmah pristupa integraciji Kandita u poslovni sustav svoje konditorske grupe, čime će doprinijeti konsolidaciji konditorskog tržišta u Hrvatskoj.

Odmah po preuzimanju kreće proces ulaganja u tehnološki razvoj Kandita i njegovih brandova, kao i jačanje tržišnih udjela Kanditovih proizvoda kako na hrvatskom tako i na izvoznim tržištima, što će jamčiti i očuvanje radnih mjesta i socijalnih prava radnika Kandita.