Imenovan novi član Uprave Saponije d.d.

14. 10 2022.

Dana 14.10.2022. godine Nadzorni odbor Saponije d.d. je donio odluku o imenovanju gosp. Ivana Grbešića iz Širokog brijega, Dobrkovići bb, BiH, OIB: 98023120914, za člana Uprave na vrijeme od pet godina. Na istoj sjednici Nadzorni odbor Saponije d.d. je utvrdio da je nakon ovog imenovanja, u sastavu Uprave Saponije uz predsjednicu Uprave i nadalje jedan član Uprave, s obzirom da je preminuo dosadašnji član Uprave gosp. Mirko Grbešić.Saponia d.d.