Akcijski plan za provođenje Antikorupcijskoga programa za 2013. godinu

27. 05 2013.

Saponia d.d. u potpunosti podržava antikorupcijsku politiku Vlade Republike Hrvatske u nastojanju da iskorijeni korupciju iz društva. Obzirom da je korupcija štetna društvena pojava koja narušava temeljne društvene vrijednosti, potrebno je jačati integritet, odgovornost i transparentnost u radu.
Donošenjem Akcijskog plana za provođenje Antikorupcijskoga programa za 2013. godinu želimo u cijelosti spriječiti (nulta tolerancija korupcije) moguću korupciju, a sve s ciljem redovitoga nesmetanog i optimalnog ostvarivanja ciljeva, definirane vizije i misije Saponije.

Dokument „Antikorupcijski plan 2013.“

http://www.saponia.hr/__upload__/files/antikorupcweb.pdf