HACCP

Zakon o hrani i mikrobiološkim kriterijima za hranu (NN 81/13) u članku 7. definira: „U svrhu provedbe članka 5. stavka 1. Uredbe (EZ) br. 852/2004 subjekti u poslovanju s hranom dužni su uspostaviti, provoditi i održavati sustave i postupke temeljene na načelima HACCP sustava iz članka 5. Stavka 2. Uredbe (EZ) br. 852/2004."

HACCP je skraćenica pojma Hazard Analysis and Critical Control Point i predstavlja sustavni preventivni pristup kojim se osigurava sigurnost hrane. HACCP se temelji na identifikaciji i analizi specifičnih opasnosti i utvrđivanju preventivnih mjera kojima se rizik proizvodnje i nastanka potencijalno opasne hrane uklanja ili svodi na prihvatljivu mjeru.

Što su preduvjetni programi?

Preduvjetni programi smanjuju potencijalne rizike i osiguravaju da oni ne utječu na kvalitetu odnosno na sigurnost proizvedene hrane.

Kao dobavljač sredstava za čišćenje i dezinfekciju, sa individualnim pristupm za svaki proizvodni pogon, kuhinju ili prodavonicu, možemo vam ponuditi:

  • planove čišćenja i dezinfekcije za površine, uređaje i opremu
  • evidencijske liste provedenih postupaka čišćenja
  • edukaciju djelatnika na postupcima čišćenja i dezinfekcije

Jedino cjelokupnim rješenjem i podrškom poslovi čišćenja i dezinfekcije postaju neprimjetni, ali sastavni dio svakog proizvodnog procesa.

 

„Zadovoljan kupac je najbolja poslovna strategija”

Michael LeBoeuf

 

Opći plan čišćenja - caffe bar

Opći plan čišćenja - pizzeria

Opći plan čišćenja - profesionalne kuhinje

Opći plan čišćenja - trgovački objekti

Opći plan čišćenja - mesnice

Opći plan čišćenja - pekarstvo

Opći plan čišćenja - sanitarni prostor