Higijena kuhinja

U brzom tempu pripreme hrane sa sve višim zahtjevima na kvalitetu, inovativnost i praćenje trendova svaka kuhinja treba kvalitetna sredstva za čišćenje kojima se postiže visoki higijenski nivo i omogućava usmjerenost na samu pripremu hrane.

Kvalitetnim proizvodima, jednostavnom primjenom uz punu podršku i know-how, definirane postupke čišćenja i dezinfekcije te podršku pri implementaciji HACCP sustava, postavljamo higijenu na novu razinu...