Higijena na mlječnim farmama

HIGIJENA NA MLIJEČNIM FARMAMA - po dobro mlijeko moramo krenuti na farme. Loša higijena mužnje i tehnika znatno utječu na higijensku kakvoću pomuženog mlijeka. Jer,  samo vrhunska higijena od početka do kraja može dovesti do vrhunske kakvoće mlijeka a time i VIŠE cijene mlijeka. Tu smo!!! BIS !!!

BIS L 4080

Tekuće alkalno sredstvo za automatsko kružno pranje

stl bis l 4080 tehnicka uputa bis l 4080
Pakiranje: 50 kg, 1000 kg
BIS AUTOMATIC

Alkalno niskopjeneće sredstvo za pranje na osnovi natrijevog hipoklorita

stl bis automatic tehnicka uputa bis automatic
Pakiranje: 30 kg, 200 kg, 1000 kg
BIS PUB

Alkalno niskopjeneće sredstvo za pranje na osnovi natrijevog hipoklorita

stl bis pub tehnicka uputa bis pub
Pakiranje: 50 kg
BIS C 5330

Praškasto sredstvo za pranje i dezinfekciju

stl bis c 5330 tehnicka uputa bis c 5330
Pakiranje: 1 kg, 5 kg
BIS AM

Praškasto sredstvo za pranje i dezinfekciju

stl bis am tehnicka uputa bis am
Pakiranje: 4 kg
BIS F 0145

Tekuće kiselo sredstvo za kružno pranje

stl bis f 0145 tehnicka uputa bis f 0145
Pakiranje: 50 kg, 1000 kg
BIS CIP K

Tekuće kiselo sredstvo za kružno pranje

stl bis cip k tehnicka uputa bis cip k
Pakiranje: 50 kg, 1000 kg
BIS KM 30

Tekuće kiselo sredstvo za čišćenje uređaja i opreme

stl bis km 30 tehnicka uputa bis km 30
Pakiranje: 5 L
BIS S 2060 DEZ

Tekuće sredstvo za dezinfekciju

stl bis s 2060 dez tehnicka uputa bis s 2060 dez
Pakiranje: 5 L
BIS PER S

Sredstvo za dezinfekciju na osnovi aktivnog kisika

stl bis per s tehnicka uputa bis per s
Pakiranje: 30 kg