Higijena bazenske vode

  • Voda je životna potreba
  • Voda pruža radost življenja u bazenima za kupanje
  • Voda u bazenima mora biti čista, bezbojna i higijenski ispravna za kupanje