Industrijska potrošnja

Definicija kaže kako je Industrija skup ljudskih djelatnosti koje su okrenute proizvodnji robe i usluga.

Industrija je jedan od značajnijih čimbenika pokazatelja razvijenosti gradova, pokrajina i država.